Skip to main content

Evaluatie van de nauwkeurigheid van insulinetoediening door pompen: Een nieuwe aanpak

Wetenschapelijk artikel

Published on October 11, 2018

De huidige standaardbeoordelingsmethode voor het beheer van insulinepompen van verschillende fabrikanten zijn twijfelachtig: pompen worden getest na een stabilisatieperiode van 24 uur, waarin de pomp niet bewoog, wat geen goede weergave is van het gebruik van de pomp door de patiënt.

Bovendien wordt alleen de insulinestroom indirect gemeten door middel van weegintervallen. Een nieuwe methode om de dosering van insulinepompen direct te testen en weer te geven is uitgewerkt.Download het onderstaande document voor meer informatie (in het Frans).