Skip to main content

Wat zijn de behandelingen voor COPD?

De behandelingen voor COPD genezen de patiënt niet, maar stellen hem in staat met de ziekte te leven op een manier die zo weinig mogelijk invaliditeit veroorzaakt. Alle zijn erop gericht de symptomen te verminderen en de voortgang van de ziekte te vertragen.

Verschillende manieren om COPD te behandelen

Bepaalde hygiëne- en voedingsmaatregelen zullen u helpen de inspanningen beter te verdragen, uw levenskwaliteit te verbeteren en uw psychologische capaciteiten te vergroten:

  • Stoppen met roken wanneer de betrokkene rookt of het slachtoffer is van zwaar passief roken; stoppen met roken of met de blootstelling aan roken is de eerste factor om de voortgang van de ziekte te vertragen.
  • In het geval van zuurstoftherapie, volg nauwgezet uw medisch voorschrift (tijd van gebruik, debiet)
  • Verbetering van uw levensstijl: behoud of vermeerder uw lichaamsbeweging, kies voor een evenwichtige voeding en zorg voor voldoende rustgevende slaap
  • Laat u vaccineren tegen griep en pneumokokken om longinfecties te voorkomen die de COPD-symptomen kunnen verergeren, 
  • Uitvoeren van ademhalingsfysiotherapiesessies om een grotere aanpassing aan de inspanning te ontwikkelen, dyspneu en angst of zelfs depressie, die soms met COPD gepaard gaan, te verminderen, het aantal ziekenhuisopnames te verminderen en de symptomen te verminderen (ademnood, inspanningstolerantie, enz.). 

De behandeling van de ziekte gebeurt, indien mogelijk, voordat de ademhalingssymptomen tot uiting komen. COPD vereist een alomvattende multiprofessionele aanpak en de coördinatie van verschillende gezondheidswerkers, alsook van de sociale en medische sectoren.

Als COPD zich ontwikkelt tot chronisch ademhalingsmoeilijkheden...

Wanneer COPD zich heeft ontwikkeld tot chronische ademhalingsmoeilijkheden en de betrokkene invalide wordt, wordt door de verwijzende arts een recept voor langdurige zuurstoftherapie thuis gegeven. In dit gevorderde stadium leidt emfyseem in de longen tot echte problemen met de bloedzuurstofvoorziening. De alveoli kunnen de gasuitwisseling met de ingeademde lucht niet meer garanderen, waardoor er geen zuurstof meer naar het lichaam kan worden gedistribueerd. 

Langdurige zuurstoftherapie heeft tot doel de symptomen van COPD te verbeteren door toediening van zuivere zuurstof of door concentratie van de zuurstof in de lucht.

Bronnen

  1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the diagnosis management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Mis à jour en 2020; disponible sur https://goldcopd.org/gold-reports/
  2. ERS. Chronic obstructive pulmonary disease in: European lung white book.