Overslaan en naar de inhoud gaan

Juridische kennisgeving

Website uitgegeven door:

Handelsnaam:

Air Liquide Medical SA/NV - Activiteit VitalAire

Bourgetlaan 44/5

1130 Brussel

België

Hoofdredacteur:

Directie Communicatie van VitalAire België

Tel. 02 255 96 00

Hosting:

Acquia Inc.

25 Corporate Drive, Burlington - MA 01803 - United States

Telefoon: +1 888 922 7842

Intellectuele eigendom

AIR LIQUIDE (hierna "AIR LIQUIDE" of “wij") biedt de bezoekers en gebruikers toegang tot deze Website op basis van (en vertrouwend op) uw aanvaarding van de volgende voorwaarden. AIR LIQUIDE verleent u hierbij een niet-exclusieve en onoverdraagbare licentie om toegang te krijgen tot deze Website, hem te downloaden en te gebruiken, uitsluitend voor uw intern gebruik. Wij hebben het recht om, naar eigen goeddunken, op elk ogenblik alle diensten die in de Website zijn inbegrepen, of een deel ervan, toe te voegen, te schrappen of te wijzigen of om deze licentie op te zeggen. Alle elementen, en met name de configuraties, afbeeldingen en schermen, en alle informatie die verschijnt op of wordt weergegeven door AIR LIQUIDE in samenhang met de inhoud op deze Website, worden beschermd door alle toepasselijke wetten.

AIR LIQUIDE bezit, behoudt zich voor en bewaart alle eigendomsrechten, inclusief de reproductierechten, op deze Website en de elementen ervan. De fabrieksmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en andere originele verwijzingen, en met name de domeinnaam van AIR LIQUIDE, weergegeven op deze Website, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde merken van AIR LIQUIDE of van een derde die AIR LIQUIDE het recht heeft gegeven om ze te gebruiken op deze Website. Niets van datgene wat hier is opgenomen, kan worden beschouwd alsof de bezoeker of de gebruiker een of andere licentie of recht heeft gekregen om een van de fabrieksmerken die op de Website staan, te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van AIR LIQUIDE of de hierboven bedoelde derde. AIR LIQUIDE en/of zijn derde leveranciers van inhoud blijven eigenaar van de informatie die op deze Website verschijnt, en de gebruiker verwerft geen enkel van de hierboven bedoelde eigendomsrechten door gelijk welk deel van de informatie af te drukken of te downloaden of door de functies van de Website te gebruiken.

Naargelang het u schikt, vermeldt AIR LIQUIDE links naar andere websites en links naar deze Website kunnen worden vermeld op andere websites die al dan niet bekend zijn bij AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze Website, en deze links impliceren op geen enkele wijze dat AIR LIQUIDE de desbetreffende andere websites aanbeveelt, in licentie heeft, goedkeurt, of op elke andere wijze verbonden is aan deze andere websites, de producten of diensten die er worden beschreven, of hun eigenaars, noch dat AIR LIQUIDE de desbetreffende gelinkte sites gemachtigd heeft om gebruik te maken van elk fabrieksmerk, handelsnaam, logo of ander element, waarvan het fabrieksmerk of de reproductierechten eigendom zijn van AIR LIQUIDE.

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Alleen de rechtbank in Brussel is territoriaal bevoegd om te oordelen over elke klacht die verband houdt met het gebruik van deze Website.