Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is Chronische Obstructieve Longziekte?


 

COPD of chronisch obstructieve longziekte is een chronische aandoening van de luchtwegen die wordt gekenmerkt door een afname van de longcapaciteit, wat leidt tot ademhalingsmoeilijkheden (dyspneu).

Mensen met chronisch obstructieve longziekte hebben ontsteking van de luchtwegen, vooral de bronchiën en het longweefsel. Deze ontsteking leidt tot een vernauwing van de luchtwegen, waardoor de lucht niet kan passeren. Afhankelijk van het stadium van de ziekte worden de longblaasjes uiteindelijk vernietigd, wat bekend staat als longemfyseem (of emfyseem). Emfyseem wordt gedefinieerd als de vernietiging van de longblaasjes en het verdwijnen van de gasuitwisseling die daarin normaal plaatsvindt, met als gevolg een vermindering van de longcapaciteit van de patiënt.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is COPD wereldwijd de op twee na belangrijkste doodsoorzaak, na ischemische hartziekten en beroertes.

De symptomen van COPD

De symptomen van COPD lijken op die van chronische bronchitis en worden vaak over het hoofd gezien, wat leidt tot een late diagnose van de ziekte. 

In de latere stadia van de ziekte kan de progressie ervan leiden tot chronisch ademhalingsfalen. Symptomen van COPD zijn onder meer een chronische hoest, overvloedig sputum en kortademigheid bij inspanning.

Het belangrijkste symptoom: kortademigheid bij inspanning

80% van de COPD-gevallen zijn toe te schrijven aan roken (actief of passief)

Oorzaken van COPD

COPD treft 10% van de bevolking tussen 40 en 60 jaar, waarbij het merendeel van de gevallen (80%) toe te schrijven is aan (actief of passief) roken. Bepaalde risicofactoren kunnen het risico op COPD verhogen of bijdragen tot de verergering ervan: 

  • blootstelling aan stof en chemische stoffen, met name in verband met bepaalde beroepsactiviteiten, is goed voor 15% van de gevallen, 
  • roken (actief en passief) 
  • Ernstige infecties van de lagere luchtwegen, die vaak voorkomen bij kinderen 
  • Luchtverontreiniging wordt geacht een belangrijke verergerende factor te zijn, die het risico van exacerbatie-episoden verhoogt, 
  • Erfelijke alfa 1 antitrypsine deficiëntie
  • Familiegeschiedenis: rokers die in hun familiekring (eerste graad van verwantschap) een persoon hebben die vóór de leeftijd van 55 jaar een ernstig geval van COPD heeft ontwikkeld, hebben drie keer meer kans op het ontwikkelen van bronchiale obstructie dan rokers zonder familiegeschiedenis. 

Bronnen

  1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the diagnosis management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Mis à jour en 2020; disponible sur https://goldcopd.org/gold-reports/
  2. ERS. Chronic obstructive pulmonary disease in: European lung white book. Disponible sur http://www.erswhitebook.org/chapters/chronic-obstructive-pulmonary-dise
  3. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/
  4. OMS. Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Aide mémoire N°315, octobre 2014. Disponible sur https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pu…-(copd); consulté le 05/11/2014