Skip to main content

Een in silico analyse van de zuurstofopname van een milde COPD-patiënt tijdens rust en inspanning met behulp van een draagbare zuurstofconcentrator

Wetenschapelijk artikel

Published on January 05, 2023

Oxygen therapy in ederly patients - male doing groceries 3

Dit artikel presenteert een fysiologische analyse van de prestaties, in termen van bloedoxygenatie, van een commerciële POC bij verschillende instellingen. Het maakt gebruik van een in silico model van een COPD patiënt in rust en tijdens inspanning. Dit type fysiologische analyse waarbij de werkelijke doeltreffendheid van de zuurstofoverdracht naar het bloed in aanmerking wordt genomen, kan leerzaam zijn bij het toepassen van therapieën en het ontwerpen van nieuwe apparaten.

Download het onderstaande document voor meer informatie. (In het Engels).

Discover more stories