Skip to main content

Dosisvariabiliteit van aanvullende zuurstoftherapie met open patiënteninterfaces gebaseerd op in vitro metingen met behulp van een fysiologisch realistisch model van de bovenste luchtweg

Wetenschapelijk artikel

Published on January 05, 2023

COPD patient with nurse 2

Een basislijn FtO2-dataset met een standaard, rechte neuscanule voor volwassenen werd vastgesteld door het ademvolume (Vt), de ademhalingsfrequentie (f) en de continue zuurstofstroom (QO2) te variëren om een factorial ontwerp te maken. Verdere experimenten werden uitgevoerd om de invloed te onderzoeken van variatie in inspiratoire/expiratoire ratio, opname van een inspiratoire of expiratoire pauze en selectie van de patiënteninterface.

Download het onderstaande document voor meer informatie. (In het Engels).

Discover more stories