Skip to main content

Alle APAP's zijn niet gelijkwaardig voor de behandeling van slaapstoornissen

Wetenschapelijk artikel

Published on January 05, 2023

Obstructive sleep apnea in adults - patient follow-up (female) 2

Slechts 4 apparaten handhaafden een constante minimumdruk bij herhaalde centrale apneus met een open bovenste luchtweg. In het scenario van lange algemene ademhaling verschilden de drukreacties en de doeltreffendheid van de behandeling tussen de apparaten. Slechts 5 apparaten behaalden een resterende obstructieve AHI < 5/h.

Download het onderstaande document voor meer informatie. (In het Engels).

Discover more stories