Skip to main content

VitalAireWeb

Voor een optimale opvolging van uw patiënten

VitalAireWeb is een webapplicatie dat u begeleidt bij het ganse opvolgingstraject van uw patiënten.

Patiëntengegevens

Voor elke patiënt die CPAP- en/of zuurstoftherapie volgt, stelt VitalAireWeb de behandelende arts en medisch-technisch personeel alle informatie ter beschikking over een patiënt en zijn opvolgingsproces. Alle administratieve gegevens van de patiënt (mutualiteit, huisarts, geboortedatum, ...) kunnen worden gestockeerd in het systeem.

Uw communicatie met het RIZIV

Op basis van alle ingevoerde observaties en rapporteringen wordt aan anvraagformulier voor de mutualiteit automatisch gegenereerd. Andere verplichte rapporteringen naar het RIZIV toe, zoals onder andere het jaarverslag kunnen gedigitaliseerd aangeleverd worden. 

Implementatiebegeleiding

VitalAire begeleidt u bij het inpassen van de VitalAireWeb toepassing in uw organisatiestructuur, alsook bij de opleiding van de zorgverstrekkers die de tool zullen gebruiken.